Թափոնների տեսակավորում Երևանում

Ձեր իսկ հարմարության համար ներկայացնում ենք Երևանում թափոնների վերաօգտագործում և վերամշակում իրականացնող վստահելի վայրերի և կազմակերպությունների ցանկ: Մենք կապ չունենք այդ կազմակերպությունների հետ (բացառությամբ` Green Green Էկոկենտրոնի):

Ցավոք, կան թափոններ, որոնք չեն վերամշակվում Հայաստանում: Այդ մասին տեղեկությունը նույնպես ներառված է այս բաժնում: